โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

แนวนอน

Poster
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)

แนวตั้ง

Poster
(คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th