สถานที่จัดงาน

udru udru

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร
ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

หมายเลขโทรศัพท์

โทรศัพท์ : 0-4221-1040-59
โทรสาร : 0-4224-1418

แผนผังอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


map udru
(คลิกเพื่อดูแผนผังขนาดใหญ่)

แผนที่จาก Google Mapดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทาง จากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี » มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


การเดินทาง จากสถานีขนส่งอุดรธานี แห่งที่ 1 » มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


การเดินทาง จากสถานีขนส่งอุดรธานี แห่งที่ 2 » มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th