ข้อมูลที่พัก

โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล
ที่อยู่ : 111 หมู่ 11 ถนนศุภกิจจรรยา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 850 - 1,500 บาท
ติดต่อ : 042-240444
เว็บไซต์ : www.prajakrahotel.com
โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี
ที่อยู่ : 277/1 Prajaksillapakhom Road, Amphur Muang, Udon Thani 41000
ราคา : -
ติดต่อ : 042-343555
เว็บไซต์ : http://www.centarahotelsresorts.com/th/centara/cud
โรงแรมนภาลัย
ที่อยู่ : 572 หมู่ 5 ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 850 - 1,500 บาท
ติดต่อ : 042-347444
เว็บไซต์ : www.napalaihotel.com
โรงแรมลีลาวดี แกรนด์ โฮเทล
ที่อยู่ : ซอยโพนพิสัย 2 ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 - 1,000 บาท
ติดต่อ : 042-325505
เว็บไซต์ : www.leelawadeegrand.com
โรงแรมกวินบุรี กรีน โฮเท็ล
ที่อยู่ : 299/99 ถนนประจักษ์ ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 1,100 - 1,400 บาท
ติดต่อ : 042-326888
เว็บไซต์ : www.kavinburi.com
โรงแรมตระการตาเพลส
ที่อยู่ : 81/3 ถนนเพาะนิยม ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 800 บาท
ติดต่อ : 098-2647225
เว็บไซต์ : www.takantaplace.com
โรงแรมปั้นหยา
ที่อยู่ : ถนนนิตโย ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 800 บาท
ติดต่อ : 042-324433
เว็บไซต์ : www.panyaresorthotel.com
โรงแรมอุดรกรีนวิลล์
ที่อยู่ : ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 800 บาท
ติดต่อ : 088-5635459, 042-2433939
เว็บไซต์ : www.udongreenville.com
โรงแรมอยู่สบาย บูติค เพลส
ที่อยู่ : บ้านหนองใส ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 บาท
ติดต่อ : 081-3517447
เว็บไซต์ : -
โรงแรมแกรนด์นาคา
ที่อยู่ : 50/1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 850 - 1,200 บาท
ติดต่อ : 042-326336
เว็บไซต์ : www.thegrandnagahotel.com
โรงแรมบ้านเชียง
ที่อยู่ : ถนนมุขมนตรี ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
ติดต่อ : 042-327911
เว็บไซต์ : www.banchianghotel.com
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
ที่อยู่ : ถนนโพศรี ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 1,000 - 1,500 บาท
ติดต่อ : 042-248155
เว็บไซต์ : www.charoenhoteludon.com
โรงแรมพาราไดซ์
ที่อยู่ : 44/29 ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 1,138 บาท
ติดต่อ : 084-8788060
เว็บไซต์ : www.paradiseudon.com
โรงแรม Delio Boutique Hotel
ที่อยู่ : ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 - 1,000 บาท
ติดต่อ : 042-327456
เว็บไซต์ : -
โรงแรมการิน
ที่อยู่ : ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 บาท
ติดต่อ : 042-211405
เว็บไซต์ : www.karinhotel.com
โรงแรมมัชเฌมันตา บูธีค โฮเต็ล
ที่อยู่ : ถนนหมากแข้ง ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : เริ่มต้น 950 บาท
ติดต่อ : 042-245222
เว็บไซต์ : www.much-chemanta.com
โรงแรม Good home @Udon
ที่อยู่ : ถนนโพนพิสัย ซอย 2 ตำบลหมากแข็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 บาท
ติดต่อ : 042-243722
เว็บไซต์ : -
โรงแรมเพรสซิเดนท์
ที่อยู่ : 253/3 หมู่ 7 ถนนอำเภอ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 800 - 1,200 บาท
ติดต่อ : 042-327777
เว็บไซต์ : www.presidenthotelthailand.com
โรงแรมดีดี เพลส
ที่อยู่ : ถนนนิตโย ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 บาท
ติดต่อ : 042-920788
เว็บไซต์ : -
โรงแรม Ud tel Hotel
ที่อยู่ : บ้านจั่น ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 บาท
ติดต่อ : 042-292600
เว็บไซต์ : -
โรงแรม Siamgrand Hotel
ที่อยู่ : 444 ม.4 ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 800 - 1,200 บาท
ติดต่อ : 042-204504
เว็บไซต์ : www.siamgrandhotel.com
โรงแรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มรภ.อุดรธานี
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ราคา : 700 บาท
ติดต่อ : 042-211040-59 ต่อ 1416
เว็บไซต์ : www.facebook.com/hotel.udru
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Tel : 0-4221-1040-59 Fax : 0-4224-1418
http://www.udru.ac.th